Welkom bij de Stichting

Halbertsma-Santee Thedinga

In 2016 werd de stichting bij testament opgericht na overlijden van cellist Justus Halbertsma uit Amsterdam. De stichting is naar Justus vernoemd en naar zijn in 2011 overleden echtgenote Margaretha Santee-Thedinga.

De stichting beheert een fonds voor musici en heeft als doelstelling:

  1. Het verlenen van financiële steun aan scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.
  2. Het steunen/initiëren van projecten op het gebied van de muziek.

De stichting heeft de ANBI-status.

Stichting

Stichting Halbertsma-Santee Thedinga dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Aanvragen

Een aanvraag is voorzien van een volledige toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing.

Beleidsplan

Lees hier meer over de doelstelling en activiteiten van de stichting.