Aanvragen

Aanvragen

  • Aanvragen kunnen  uiterlijk voor 1 april of voor 1 oktober van ieder jaar schriftelijk of per email worden ingediend en zijn voorzien van een schriftelijke toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing. Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Aanvragen worden twee keer per jaar op 1 november en op 1 mei beoordeeld.  Het besluit tot al dan niet of gedeeltelijk toekennen van de aanvraag wordt binnen enkele weken daarna schriftelijk of per email meegedeeld.
  • Bij toekenning worden afspraken gemaakt over de naamsvermelding van het fonds.

Lees hier meer over de doelstelling van de stichting.

Over de motivatie van het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.
Bij toekenning worden afspraken gemaakt over de naamsvermelding van het fonds.

Meer Informatie? Bel 06 81501523 of stuur uw aanvraag naar: halbertsma.santee@gmail.com.