Aanvragen

Aanvragen

• Aanvragen worden schriftelijk via email ingediend.
• Een aanvraag is voorzien van een volledige toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing. Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.
• Aanvragen worden binnen de termijn van 6 weken behandeld. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld.
• Over de motivatie van het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.
• Bij toekenning worden afspraken gemaakt over de naamsvermelding van het fonds.

Meer Informatie? Bel 06 81501523 of stuur uw aanvraag naar: halbertsma.santee@gmail.com