Stichting

Gegevens van de stichting:

  • Kamer van Koophandel nummer: 66568757
  • RSIN: 856612030
  • Telefoon: 06 51998418
  • Email: halbertsma.santee@gmail.com

Bestuurders:

  • Chris van Eeghen – voorzitter
  • Pieter van Regteren Altena – penningmeester
  • Tettje Halbertsma – secretaris

Beloningsbeleid:

  • De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
  • De bestuurders doen hun werk onbezoldigd.